Micke tipsar #001

Posted on Maj 23, 2013 in gadgets, Inlägg av privat natur, sociala medier

Du som gil­lar Internet och alla digi­tala har väl inte mis­sat att @lukaszlindell har star­tat ett Youtube-program om just det? Det sänds live på tors­da­gar på lun­chen, och du kan kolla på alla avsnitt efteråt. Ständiga bisit­tare är jag och @maria_s. Första pro­gram­met sän­des idag — vi snac­kade Yahoos upp­köp av Tumblr, nya Xbox One (som jag tror flop­par i nuva­rande form) och Memoto och livs­logg­ning. Nedan kan du se för­snac­ket, första pro­gram­met finns på Panelens Youtubekanal. Du kan också följa pane­len på Twitter och Google+

Om du är mer inne på allt som är bögigt, bögiskt och gay ska du lyssna på Bögministeriet, som är en podd med Robin Olsson, Christopher Waldekrantz, Mårten Andersson, Johan Svenson, Thomas Carlhed och mig. Vi snac­kar högt och lågt och du hit­tar oss på Soundcloud, Facebook och iTu­nes. Vi har redan gjort tre säsonger. Nedan är ett av mina favo­ritav­snitt, när vi pra­tar om fetischer:

Andra pro­jekt jag har på gång:

jag hål­ler just nu på med peri­o­disk fasta, där jag fas­tar två dagar i vec­kan. Jag vägde nån­stans mel­lan 90 och 92 kilo när jag påbör­jade den och hade en hel del musk­ler. Jag vill se hur det fun­kar med fasta, trä­ning och behålla muskelmassan.

Jag hål­ler på att utvär­dera andra tele­fo­ner. Jag har tes­tat en Windows Phone från Nokia under ett par vec­kor, och nästa test blir en HTC One.  Jag tror att jag kom­mer att lämna iPhone, och köra Macbook Air + iPad mini + HTC One + Google Glass (när den sist­nämnda väl släpps).

Dessa pro­jekt kan du följa det genom att följa mig på Facebook, Twitter eller Google+.

Jag och Fredrik Wass har också ett pro­jekt vi kal­lar crop100. Det hand­lar om att skala ner, att göra sig av med fysiska ägo­de­lar för att fri­göra utrymme både i huvu­det och runt omkring sig. Du är väl­kom­men att haka på. Fredrik skri­ver om det på svenska, Tumblr-bloggen där alla inlägg sam­las finns här och jag skri­ver om bak­grun­den till crop100 på min eng­elska blogg.

Här kom­mer jag fort­sätt­nings­vis skriva oftare — och då fram­för allt om svenska företeelser.