Micke tipsar #001

Posted on Maj 23, 2013 in gadgets, Inlägg av privat natur, sociala medier

Du som gil­lar Internet och alla digi­tala har väl inte mis­sat att @lukaszlindell har star­tat ett Youtube-program om just det? Det sänds live på tors­da­gar på lun­chen, och du kan kolla på alla avsnitt efteråt. Ständiga bisit­tare är jag och @maria_s. Första pro­gram­met sän­des idag — vi snac­kade Yahoos upp­köp av Tumblr, nya Xbox One …

Jämförelse mellan iPhone 4 och iPhone 4S

Posted on Okt 22, 2011 in gadgets, recensioner

Jag fick min iPhone 4S igår. Trots att min iPhone 4 är i gott skick valde jag att upp­gra­dera för att jag var nyfi­ken på Siri och den bättre kame­ran. Jag insåg snabbt att 4S också är rätt myc­ket snab­bare än sin före­gång­are. Här är en jäm­fö­relse mel­lan foton tagna med iPhone 4 och iPhone …

iZettle, så funkar den

Posted on Jul 20, 2011 in gadgets, Kundupplevelser, recensioner

Jag har lekt runt lite med min iZettle och jag gil­lar upp­le­vel­sen. Med den för­vand­las min iPhone till ett kas­sa­sy­stem med kvit­to­han­te­ring. Att som pri­vat­per­son sälja saker på Blocket eller en lopp­mark­nad och kunna accep­tera kort är fan­tas­tiskt. Jag lade ut pengar för bio­bil­jet­ter för mina vän­ner, och kunde via iZettle få pengar från dem utan att …

iZettle för iPhone

Posted on Jul 16, 2011 in gadgets, recensioner
iZettle för iPhone

Igår fick jag mitt testex­em­plar av iZettle. iZettle är ett till­be­hör och en app för iPhone som gör att jag som pri­vat­per­son kan ta betal– och kre­dit­kort från vem som helst. Jag har tyckt att idén att för­vandla en iPhone till en kom­plett kas­sa­ap­pa­rat är fan­tas­tisk ända sedan jag såg Square. Problemet med Square är att …